Masz problemy ze ścięgnami lub więzadłami?

Pomóż swoim ścięgnom i więzadłom!

CIGNON – najlepszy wybór w profilaktyce ścięgien i więzadeł

Dlaczego Cignon?

Jedyny taki skład

Cignon to składniki budulcowe naturalnie występujące w ścięgnach i więzadłach

Dwie kapsułki zawierają:

  • 440 mg mukopolisachrydów, co odpowiada co odpowiada 396 mg (90%) siarczanu chondroityny i 44 mg (10%) peptydów z chrząstki
  • 80 mg kolagenu typu I (fizjologiczny składnik ścięgien – 90%)
  • 60 mg witaminy C – pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania chrząstki

Badania oceny skuteczności

Przeprowadzono badanie oceny skuteczności suplementu diety CIGNON połączonego z treningiem w postępowaniu w przypadku przewlekłej tendinopatii ścięgna Achillesa*

Kryteria włączenia: Pacjenci cierpiący na bolesną tendinopatię ścięgna Achillesa od co najmniej 3 miesięcy (diagnoza na podstawie badania klinicznego, potwierdzona przez USG).

Miejsce przeprowadzenia badania

5 ośrodków w Hiszpanii

Czas badania

T = 12 tygodni

Ilość pacjentów włączonych do badania

n = 59

Wiek

18 - 70 lat

Metodologia:

I grupa pacjentów

Bez Cignon +

Trening ekscentryczny

II grupa pacjentów

Cignon 2 kapsułki dziennie +

Pasywne rozciąganie

III grupa pacjentów

Cignon 2 kapsułki dziennie +

Trening ekscentryczny

Porównanie efektów zmniejszenia intensywności bólu (mierzonej w skali VAS) podczas treningu oraz treningu połączonego z suplementacją preparatem Cignon.

Wyniki:

W obu grupach pacjentów przyjmujących Cignon osiągnięto niższy poziom bólu na końcu badania w porównaniu do grupy nie stosującej suplementacji Cignonem. Znacząco wyższa redukcja bólu w grupie stosującej pasywne rozciąganie w połączeniu z Cignonem w porównaniu z grupą stosującą trening ekscentryczny i Cignon

„Wyniki badania dowodzą, że suplementacja preparatem Cignon połączona z treningiem pomaga szybciej zredukować dolegliwości w ścięgnach.”